header
header

برش فایل های ویدیویی در FFmpeg

برش فایل های ویدیویی در FFmpeg

برش فایل های ویدیویی در FFmpeg

آموزش برش و ادیت فایل های ویدئویی و صوتی با نرم افزار قدرتمند ffmpeg

در ادامه مطلب با وبفا همراه باشید.

همانطور که می دانید نرم افزار ffmpeg از قوی ترین نرم افزارهای کامند لاین برای کار بر روی فایل های ویدیویی و صوتی می باشد.
در این آموزش می خواهیم نحوه برش فایل ویدیویی و تکه تکه کردن یک ویدیو را بیاموزیم.
برای بریدن فایل های تصویری و تکه تکه کردن یک ویدیو به کمک برنامه ffmpeg بایستی از ss و t استفاده کرد.
دستور برش فایل های ویدیویی در ffmpeg :
– برش بدون انکودینگ مجدد:

ffmpeg -i “input.mp4” -ss 00:02:00 -t 00:02:00 -vcodec copy -acodec copy “output.mp4”

با دستور بالا تایم ۰۰:۰۲:۰۰ تا ۰۰:۰۴:۰۰ برش می خورد.
input.mp4 = فایل ورودی
output.mp4 = فایل نهایی
عبارت بعد از ss = زمان شروع برش ویدیو
عبارت بعد از t = مدت زمان سپری شده بعد از شروع برش، که میخواهید ویدیو تا آنجا بریده شود.
* به جای سوییچ t می توانید از سوییچ to نیز استفاده کنید که در این حالت به جای زمان سپری شده، می توانید زمان نهایی را وارد کنید. مثال:

ffmpeg -i “input.mp4” -ss 00:02:00 -to 00:04:00 -vcodec copy -acodec copy “output.mp4”

با دستور بالا تایم ۰۰:۰۲:۰۰ تا ۰۰:۰۴:۰۰ برش می خورد.

 

– برش با انکود مجدد (این روش ثبات بیشتری دارد). مثال برای یک فایل mp4 با کدک h264:

ffmpeg -i “input.mp4” -ss 00:02:00 -t 00:02:00 -vcodec libx264 -b:v 3500k -ab 256k “output.mp4”

یا

ffmpeg -i “input.mp4” -ss 00:02:00 -to 00:04:00 -vcodec libx264 -b:v 3500k -ab 256k “output.mp4”

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b