دانلود رمان رویای خیس

 

دانلود رمان رویای خیس نودهشتیا

دانلود رمان رویای خیس

نام رمان: رویای خیس

نویسنده: فاطمه عابدین زاده

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۲۱۶

خلاصه رمان:

دختری به اسم اوا عاشق پسری به اسم ارین میشه روز عقدشون اتفاقی میفته که برای حفظ ابرو کاردیگه ای میکنه..

بخشی از رمان:

رفتم تواتاقم فردا بایدتمیز مرتب برم شرکت رفتم حموم واسه خودم اهنگ میخوندم
یعنی اگه ازهمسایه ها بود پرتم میکردم بیرون ازساختمون
بااین صدام اعتماد به نفس داشتم بازم میخوندم جوریی بود که گوشامم میگفتن عجب
غلطی کردیم گوش توشدیم
به افکارخودم میخندیدم اومدم بیرون موهاموخشک کردم روتختم ولو شدم
خوابیدم صبح بایدبلندمیشدم که میرفتم گوشیموگذاشتم روزنگ که خواب نمونم یهو در
اتاق باز شد یکی پرید تو ارزو بود
خواهرم هفتده سالشه خیلیم شیطونه یه صورت بچه گونه ایی داره بااون چتری های که
جلویی چشای کشیده قهویشوگرفته باابروهایی پرش یه لب معمولی درکل
نازه و خوشگله به خواهرش رفته ازبس خوشگله
این یه موردو به من رفته البته
کلیم حرف میزنه و سوال میکنه..