دانلود رمان عشق بلاتکلیف

دانلود رمان عشق بلاتکلیف نودهشتیا

دانلود رمان عشق بلاتکلیف

نام رمان: عشق بلاتکلیف

نویسنده: مهدیه رزاز پور

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۵۴۸

قسمتی از رمان:

آیفون زنگ خورد از روی مبل بلند شدم ، اینم از شریک دزد و رفیق قافله ، دکمه بازکن رو فشار
دادم ، روی مبل نشستم چند لحظه گذشت تا امد داخل ، بهش نگاه کردم انگاری نگران بود ،

کنارم نشست
پویان : حالت چطوره
: حال کسی رو دارم که بهش خیانت شده
پویان : نگاه موضوع اونی نیست که تو فکر میکنی
از روی مبل بلند شدم و با عصبانیت گفتم
: من با چشم خودم دیدم با گوشای خودم شنیدم ، بد تو میگی موضوع اونی نیست که فکر میکنم
پویان : ببین مهدیس جوون ، ندا و ارمان عاشق هم بودن اما بخاطر تو از هم دست کشیدن اما
نشد که بشه..