دانلود رمان قاصدک ها در راهند

دانلود رمان قاصدک ها در راهند

دانلود رمان قاصدک ها در راهند

نویسنده : زهرا مشکاتی

نام رمان : قاصدک ها در راهند

ژانر : عاشقانه_اجتماعی- پلیسی

خلاصه رمان:

دنیا معلم خوبی است ، گرچه به دانش آموزانش سخت می گیر اما درس هایش فراموش نشدنی اند . دنیا از او مرد ساخته بود و او یاد گرفت که  مردانگی کند و مرد بودنش را به رخ تمام نامرد ها بکشاند ؛ با اینکه هنوز گاهی لپ هایش گل می انداخت و در خلوتش هنوز دامن چین چینی می پوشید و قربان صدقه ی چشمان خودش می رفت ، پابرجا مانده بود و سیل های درد و سختی  که خود را به او می تازاندند کمرش را خمیده نکرد. پابر جا پای رفتن ها و نماندن های آدم ها ماند و بی خشم و بدون رخنه کردن رنگ انتقام در وجودش  ، به جلو می رفت و گذشته ی سنگینش را به دوش می کشید ..

بخشی از رمان:

دامن گل گلی بلند را پوشیدم. دور و بر اتاق رنگین اقدس خانوم را نگاه کردم ، اتاقش پر بود از فلفل های رنگی و سیر و پیاز خشک شده آویزان از در و دیوار، فکر کنم اقدس خانوم آنجا را با مطبخ یا آشپز خانه اشتباه گرفته بود . وقتی از تنها بودنم در اتاق مطمئن شدم  ، روی فرش کهنه و پرز دار اتاق  چرخ زدم  و جلوی آینه ی قدی ترک خورده قر دادم و به  صورت گل انداخته ام لبخند پاشیدم . بوی گلاب در اتاق پیچیده  بود و من بی اختیار به عقب برگشتم  . خیلی عقب ، صفحات خاطرات همین جور ورق می خوردند تا به یکی از مهمترین صفحات زندگیم رسیدم  :