دانلود رمان پایان راه با لینک مستقیم

دانلود رمان پایان راه نودهشتیا

دانلود رمان پایان راه

نام رمان: پایان راه

نویسنده: فیروزه شیرازی

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۲۶۸

خلاصه رمان:
زلزلهای ویرانگر شهرها را به نابودی میکشاند. افراد کمی جان سالم به در میبرند، که ناخواسته سر راه هم قرار می
گیرند. سعی دارند با کمک به هم راهی برای خالصی از این معضل بیابند.
آیا موفق میشوند؟ عاشقانهای آرام در این میان شکل میگیرد، ولی پستی و بلندیهای بسیاری پیش رو دارند. آیا
میتوانند خود را به مقصد امنی برسانند؟

بخشی از رمان:

از خستگی نمیتوانم قدم از قدم بردارم. فکر میکنم، چطور باید خودم را به آپارتمانم در طبقه سوم برسانم. کلید را
از کیفم درآورده، به محض آنکه آن را داخل قفل فرو میبرم، احساس میکنم زمین زیر پایم شروع به لرزیدن می
کند. تنها چیزی که آن لحظه به فکرم میرسد این است که از ساختمان فاصله بگیرم.

برمیگردم تا به سمت پارک روبروی خانهمان بروم، که تعادلم را از دست داده و زمین میخورم. سنگ و آجر مثل
باران شروع به ریزش میکند. به سختی خودم را سینه خیز و چهار دست و پا به سمت پارک میکشانم . وقتی

متوجه شدم، زمین آرام گرفته سعی میکنم از جایم بلند شوم، که چیزی روی سرم فرود میآید و سوزش بدی پشتگردنم حس میکنم. چشمانم سیاه شده و از حال میروم…