دانلود رمان کابوس شب

دانلود رمان کابوس شب نودهشتیا

دانلود رمان کابوس شب

نام رمان: کابوس شب

نویسنده: افسانه شهریار و آیما حمیدی

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۱۳۴۰

بخشی از رمان:

زندگیتو نابود میکنم .میشم کابوس شبات.دنیارو جهنم میکنم و تورو توآتیش نفرتم
میسوزونم.داغ یه ثانیه خوشبختی رو به دلت میذارم.عوضیه پست.حتی شرمم میشه بگم اون
اشغال پدرمهشرمم میشه بگم از خانواده تهرانی ام.انتقام گریه های مامانمو از تک تکشون
میگیرم.اووف بازم حواسم رفت پی اون نکبت.لعنتی این چراغ چرا سبز نمیشه.صدای این اهنگم
تومغزمه اهنگ مورد علاقمه اما اصلا الان حوصلشو ندارم.داشتم میپیچیدم توی کوچه ی خونه ی
ارشام که خوردم به یه چیزی اصلا حواسم نبود به چی خوردم گنگ بود .لعنت ب من امروز از همه
جا داره بدبختی میباره واسم.به خودم اومدم دیدم یکی داره میکوبه به شیشه ماشین سرمو بلند
کردم که دیدم یه دختره.وای من بااین تصادف کردم.پوف خدا …
پیاده شدم..

دختره شروع کرد انقد تند صحبت میکردم که نمیفهمیدم چی میشه متعجب نگاش میکردم
دختره:هی اقا کی به تو گواهینامه داده نه بگو کی داده؟مگه کوری حواست کجاست؟ببین ماشینه
عزیز تر از جونمو چیکار کردی داغون شد
بعدش خم شد رو کاپوته ماشینشو دست کشید روش و گفت عزیزم ببخشید درد میکنه ؟اوف
شدی؟ببین چیکارت کرد معلوم نیس حواسش پیش کدوم دوست دخترشه
با چشایی که گرد شده بود از تعجبو دهنی باز نگاش میکردم ک با حرف اخرش یه اخم غلیظ
کردموگفتم:هی هی چیه صدا تو انداحتی پس کلت؟