header
header

ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی چه تفاوت‌هایی دارند؟

ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی چه تفاوت‌هایی دارند؟

ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی چه تفاوت‌هایی دارند؟

ویندوز ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی چه تفاوت‌هایی دارند؟ زمانی که به نسخه‌های مختلف ویندوز اشاره می‌شود، بسیاری از کاربران یاد نسخه‌هایی مانند Home یا Pro می‌افتند. اگرچه این نسخه‌ها هم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، در این میان باید به یک تفاوت مهم دیگر هم اشاره کنیم: ویندوز مذکور ۳۲ بیتی است یا ۶۴ بیتی؟ اگرچه احتمالاً بارها این عبارات به گوشتان خورده است، اما شاید از معنای حقیقی آن خبر نداشته ...

»»» ادامه مطلب...

برچسب ها :

a b