header
header

عاقبت عاق کردن والدین

عاقبت عاق کردن والدین

عاقبت عاق کردن والدین

معنی عاق والدین: عاق والدین، به معنای این است که فرزند پدر و مادر را آزار دهد و آنان را با زبان و رفتار از خود برنجاند. البته واژه عقوق در لغت به معنی بریدن آمده، در این صورت منظور از عاق والدین، قطع رحم با آنان است. ملا مهدی نراقی عاق والدین را بدترین نوع قطع رحم دانسته و معتقد است هر آنچه که به نکوهش قطع رحم دلالت می‌کند ...

»»» ادامه مطلب...

برچسب ها :

a b