header
header

فال حافظ با معنی و تعبیر

فال حافظ با معنی و تعبیر

فال حافظ با معنی و تعبیر

فال حافظ با معنی و تعبیر اگر بخواهیم با کتاب دیوان حافظ فال حافظ بگیریم، رسم بر این است که ابتدا پنج صلوات فرستاده، سپس سوره حمد را خوانده و در دل خود نیت کرده و با در نظر گرفتن صفحات زوج و فرد یا چپ و راست شروع به گرفتن فال حافظ می کنیم. هنگام گرفتن فال حافظ با دیوان حافظ، ممکن است در قرائت و یا تفسیر و تعبیر ...

»»» ادامه مطلب...

برچسب ها :

a b