header
header

۷ شوخی زشت آقایان با خانم ها !

۷ شوخی زشت آقایان با خانم ها !

۷ شوخی زشت آقایان با خانم ها !

۷ شوخی زشت آقایان با خانم ها ! شوخی های زشت مردان با زنان باید بگویم بسیاری از آقایان و مخصوصا پسرهای جوانی که ازدواج می کنند ، هنوز در فضای مجردی به سر می برند و نمی دانند جلوی همسرشان چه باید بگویند و چه نگویند ، اجازه بدهید خیلی ساده تر شوخی های رایج بعضی مردان را با همسرشان بگویم ... من در ابتدای این مقاله اعتراف می کنم که به ...

»»» ادامه مطلب...

برچسب ها :

a b